Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Мейірбекова, Г.Б. (2015-05-27)
  ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ӛзінің Қазақстан халқына жолдауын осылай бастаған еді. «Біздің болашақтың жоғары технологиялық және ғылыми қамтымды ӛндірістері ...
 • Бейсенбаева К.И. (2013-06-05)
  Абайдың аударма әлеміне енбес бұрын, ең алдымен, «кӛркем аударма деген не?» деген сұраққа бір шолу жасап ӛтсек...
 • Сарсикеева, Г.К.; Байоразова, Ж.К. (2019)
  Мақала Абайдың «Қара сөздер» өсиетін зерттеуге арналған. Сөздерді лекси- ка-грамматикалық түрлендіру, транслитерация, сөйлемдерді аудару әдістері, салыстырмалы және салғастырмалы аударма ұсынылған. Сан ғасырлар бойы дамып ...
 • Тұрсынбаева А.Ө. (2012-12-27)
  Хакім кешегіден де бүгінімізге қажет. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Абай мерейтойында сөйлеген сөзінде осы жайтты нықтап-нықтап айтқан болатын. "Абайды мұқият оқыған адам оның көзқарастары күні бүгінгі нарық экономикасымен ...
 • Б.А.Ердембеков (2013-06-06)
  Абайдың қазақ әдебиетінде ашқан үлкен жаңалығы – профессионалдық үлгідегі көркем аудама жанрын әкелді. Алдында үлгі етер ешқандай нұсқа жоқ айтақыр жерден бірден шыңдалған аударма жасауы Абайдың ақындық кемеңгерлігін тағы ...
 • Б.А.Ердембеков (2013-06-06)
  Абайдың қазақ әдебиетінде ашқан үлкен жаңалығы – профессионалдық үлгідегі көркем аудама жанрын әкелді. Алдында үлгі етер ешқандай нұсқа жоқ айтақыр жерден бірден шыңдалған аударма жасауы Абайдың ақындық кемеңгерлігін тағы ...
 • А.Қ. Омаров (2012-12-21)
  Аннотация В статье Асана Ибраимова «Великое инновациионное открытие Абая» рассматривается актуальные проблемы абаеведения. Автор внимание ученых-исследователей обращает на неизученность главного философского наследия Абая ...
 • Қамзина, Қарлығаш (2013-06-04)
  Әркімнің өз Абайы бар. Әдебиетке ден қойып, қалам ұштаған әр қаламгер, әр ғалым, әр оқырман ойшыл-ғұламаның шығармаларынан өз Абайын іздеп тапты. Данышпан бабамыздың дария әлеміне бас қойған Әуезов бастатқан ұлылар легіне ...
 • Ибрагиомов, Төкен (2013-06-04)
  Адамның өмір ғұмыры Абайдың: Атаңды анаң азғырып Тұрғызбаған бейіске, Алласы оны жазғырып Тастаған әкеп кейіске, – деген шумағындағы «кейіс дүниеден» басталмақ.
 • Г.Ж.Қасымова (2013-06-06)
  Аударма – шығармашылық ӛнер. Аудармашы түпнұсқаның формасы мен мазмұнын сақтау арқылы оқырманға кӛп нәрсені жеткізеді. Сәтті жасалған аударма – әдебиеттің құнарлылығы. Мәселен, Гете «Батыс-Шығыс диуанын», А.Пушкин «Құранның» ...
 • Г.Ж.Қасымова (2013-06-06)
  Аударма – шығармашылық ӛнер. Аудармашы түпнұсқаның формасы мен мазмұнын сақтау арқылы оқырманға кӛп нәрсені жеткізеді. Сәтті жасалған аударма – әдебиеттің құнарлылығы. Мәселен, Гете «Батыс-Шығыс диуанын», А.Пушкин «Құранның» ...
 • М.В. Курносова; О.Н. Рыжкова (2012-12-27)
  Два величайших представителя двух народов – Пушкин и Абай. Оба выражают лучшие национальные черты своего народа. Они вместе с тем выражают общечеловеческие интернациональные ценности. Как Пушкин для русского народа, так и ...
 • Нұрбекова А. Ж. (2013-06-18)
  Қайталаманы қазақ ғалымдары арасынан алғаш таныған А.Байтұрсынұлы болатын. Ахмет Байтұрсынұлы оны «қайталақтау» деп атап, оған мынадай анықтама береді: «Бір сөзді яки лебізді қайта-қайта айту қайталақтау деп аталады. Ондай ...
 • Нұрбекова А. Ж (2013-06-12)
  Қайталаманы қазақ ғалымдары арасынан алғаш таныған А.Байтҧрсынҧлы болатын. Ахмет Байтҧрсынҧлы оны «қайталақтау» деп атап, оған мынадай анықтама береді: «Бір сҿзді яки лебізді қайта-қайта айту қайталақтау деп аталады. ...
 • Нұрбекова А. Ж; Ж.А.Жақыпов (2013-04-15)
  Қайталаманы қазақ ғалымдары арасынан алғаш таныған А.Байтҧрсынҧлы болатын. Ахмет Байтҧрсынҧлы оны «қайталақтау» деп атап, оған мынадай анықтама береді: «Бір сҿзді яки лебізді қайта-қайта айту қайталақтау деп аталады. Ондай ...
 • Ердембеков, Бауыржан (2013-06-04)
  Абай мектебі тақырыбы 1950 жылдары ғылымда қорғалғанымен, қазақ әдебиетінде үлкен дау туғызып, абайтану саласын үлкен сергелдеңге салды. Олай дейтініміз Әуезов пен жас диссертант Қ.Мұхамедханұлы «Абайдың әдебиет мектебі» ...
 • О.Ж.ТЕМІРБЕКОВ (2013-04-30)
  Мемлекетаралық біліми-ғылыми ынтымақтастықты одан әрі дамыту үшін Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мен Беларусь ұлттық техникалық университетінің арасында құрылған консорциумның негізінде Минскіде Абай ...
 • Әжібекова М.Е; Қ.Қ.Сарекенова (2013-04-15)
  Адам – Абай ақындығының, Абай философиясының орталық нҥктесі. Абайдың «Адам баласын сҥй, адам баласы – бауырың» деген ҧлағатында Ҿмір мен оның қҧндылығы – Адамның қҧны мен бағасын толық танып-білген бағалауы жатыр. Абай ...
 • Әжібекова М.Е. (2013-06-18)
  Адам - Абай ақындығының, Абай философиясының орталық нүктесі. Абайдың «Адам баласын сүй, адам баласы - бауырың» деген ұлағатында Өмір мен оның құндылығы - Адамның құны мен бағасын толық танып-білген бағалауы жатыр. Абай ...