APPROACH TO DESIGN OF ROBUST CONTROL SYSTEMS IN THE CLASS OF STRUCTURALLY STABLE MAPS WITH EXAMPLE OF SIMPLEST WALKING ROBOT

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author T. Baitenov
dc.contributor.author Zh. Kanbaev
dc.contributor.author V. Ten
dc.date.accessioned 2012-12-20T17:54:35Z
dc.date.available 2012-12-20T17:54:35Z
dc.date.issued 2012-12-20
dc.identifier.uri http://repository.enu.kz/handle/123456789/3330
dc.description.abstract Тимур Байтенов, Жасын Қанбаев және Виктор Теннің «Қарапайым жүре алатын роботты мысалға ала отырып, құрылымды-орнықты түрлендірулер сыныбында робасты басқару жүйелерін жасаудың ыңғайы» атты мақаласында параметрлердің кең диапазонда анықталмаған жағдайда басқару жүйесінің буырқануын тұрақтылық күйге келтірудің ыңғайы ұсынылады. Әдіс элементарлық апаттар теориясы ауқымында реттегіштер ретінде сызықты емес құрылымды-орнықты функцияларды пайдалануға негізделген. Ұсыныстың тәжірибелік жағы MATLAB ортасында нобайлауға ұласып, қосарлы маятниктің басқару жүйесінің мысал ретінде қарастырылады. Осы нобайлау нәтижелері ұсынылып отырған әдістің тиімділігін көрсетті. Қосарлы маятникпен жасаған тәжірибелер орнықты тербелістерге қол жеткізуге болатынын айқындап берді. В статье Тимура Байтенова, Жасына Канбаева и Виктора Тен «Подход к построению робастной системы управления в классе структурно-устойчивых отображений с примером простейшего ходящего робота» предлагается подход к стабилизации систем управления с широким диапазоном неопределенно возмущенных параметров. Метод основан на использовании нелинейных структурно устойчивых функций в качестве регуляторов в рамках теории катастроф. Экспериментальная часть представляет собой моделирование в среде MATLAB возможных систем управления на примере динамики двойного маятника с нелинейными характеристиками. Результаты моделирования подтверждают эффективность предложенного метода проектирования. Эксперименты с двойным маятником позволяют добиться устойчивых колебаний. en_US
dc.relation.ispartofseries УДК;622.232.8.72
dc.title APPROACH TO DESIGN OF ROBUST CONTROL SYSTEMS IN THE CLASS OF STRUCTURALLY STABLE MAPS WITH EXAMPLE OF SIMPLEST WALKING ROBOT en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account