Browsing Факультет естественных наук by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Факультет естественных наук by Title

Sort by: Order: Results:

 • Сисенғалиева, Гүлсана Ғалымжанқызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Artemisia L. – табиғатта 400-ден аса түрі кездесетін күрделі гүлділер (Asteraceae) тұқымдастығына жататын ӛсімдік. Artemisia tschernieviana Besser (Черняев жусаны) – биіктігі 50-100 см болатын бұташық; сабақтары ұзын ...
 • Зарлыкбаева, Фариза Абайкызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Ұлпадағы биобейорганикалық элементтер макроэлементтер және микроэлементтер болып бӛлінеді. 6 элемент (Ca, Na, K, P, S, Cl ) басқалармен салыстырғанда организмде едәуір болады. Сондықтан оларды макроэлементтерге жатқызады. ...
 • Заровная, Ирина Сергеевна; Ткач, Виктория Владимировна (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Пристальное внимание, которое уделяется изучению химии сульфоланов, связано с их биологической активностью, а также возможностью использования аминов и сульфохлоридов с сульфолановым фрагментом, для синтеза соединений, ...
 • Syrovarova, Anastasia Phadeevna; Alzanova, Ardana Samatovna (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Flowers have long been decorated with human life, captivating with its beauty and fragrance. Communication with flowers always ennobles man, teaches him to understand and appreciate the beautiful.
 • Намазова, Гүлмария Асқарбекқызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Соңғы жылдары ғалымдардың дәлелдеуінше пектиннің адам ағзасының ӛмірлік қызметінде аса бағалы компонент екенін, әрі ӛзінің құндылығы жағынан пектин гемоглабин ӛндірісіндегі ауыстырылмайтын зат, хлорофилге ғана орын ...
 • Palchikov, Vitaliy A. (2014-04-11)
  Furans, one of the most important classes of five-membered heterocyclic compounds, are key structural units in many natural products and various therapeutic agents [1]. Much attention has been paid to the synthesis and ...
 • Palchikov, Vitaliy A. (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  The chemistry of polycyclic cage compounds have attracted considerable attention in recent years both from our group [1-3] and many others [4-6]. The vast majority of the work reported in this area has dealt with carbocyclic ...
 • Syrovarova, Anastasia Phadeevna; Alzanova, Ardana Samatovna (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Poisonous plants - are plants that produce and accumulate during the life the poisons which cause poisoning of animals and humans [1]. It is necessary to distinguish between the actual poisonous plants for which toxicity ...
 • Әбдіқалық, Айдана Шалқарқызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Биотехнологияның бір негізгі бағыты – биологиялық белсенді заттардың биотехнологиясы болып табылады, атап айтқанда - липидтер ӛндірісі. Адамдар үшін липидтердің кӛзі болып ӛсімдік және жануарлар ағзалары болып табылады. ...
 • Сыдық, Назгуль Әлсерікқызы (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Бүгінгі таңда әлемдік бәсекеге қабілетті елдер арасында шешімі толық табылмаған, ӛзекті мәселенің бірі- табиғи, арзан, қол жетімді, сапалы дәрі – дәрмектің мол қорымен елін қамтамасыз ету болып табылады. Себебі, табиғи ...
 • Есенжолов, Бауржан Хаирденович (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Ел экономикасының ӛсіп-ӛркендеуінде адам потенциалының алатын орны ерекше. Оның даму болашағын анықтау үшін еңбек ресурсына баға беру қажет. Мемлекет ішіндегі тұрақты әлеуметтік және экономикалық жағдай халықтың жұмыспен ...
 • Есенжолов, Бауржан Хаирденович (2015-05-27)
  Ел экономикасының ӛсіп-ӛркендеуінде адам потенциалының алатын орны ерекше. Оның даму болашағын анықтау үшін еңбек ресурсына баға беру қажет. Мемлекет ішіндегі тұрақты әлеуметтік және экономикалық жағдай халықтың ...
 • Ершатқызы, Назерке; Корольков, Илья Владимирович (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Қазіргі кезде түрлендірілген бетті материалдарды жасауға әлемнің кӛптеген мамандарының назары аударылуда [1-3]. Бұл облыстағы алғашқы жұмыстар ӛткен жүзжылдықтың 30-жылдарының соңында жарияланған және егілген полимерлі ...
 • Снасапина, Альбина Сергалиевна (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Мақалада Ақтӛбе облысындағы Әйтеке би ауданының халқына қатысты мәселелер қаралады. Әйтеке би аудандарының халық саны, туу мен ӛлу деңгейі, табиғи ӛсім, халықтың кӛші-қоны қарастырылып, халық санын тұрақтандыру үшін ...
 • Вергун, Елена Сергеевна (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  В фитоценозах промышленного мегаполиса Днепропетровска онтогенез древесных растений проходит в условиях хронического влияния комплекса поллютантов: окислов азота и серы, сероводорода, производных фенола, соединений тяжелых ...
 • Кударова, Алия Нурлановна; Тайлыбаева, Асем Каппасовна (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  С использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии проведено исследование алкалоидного состава растений Asplenium septentreonale и Lepidium ruderale собранных на территории Баян-аульского заповедника Павлодарской ...
 • Маренков, Олег Николаевич (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  В результате антропогенного воздействия на водные экосистемы и в частности на Запорожское (Днепровское) водохранилище (Днепропетровская область, Украина) последние 20 лет наблюдаются изменения практически на всех ...
 • Смирнова, Анастасия Николаевна (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Современный мир высоко урбанизирован. В России почти половина населения живѐт в больших (свыше 100 тысяч жителей) городах. Малый город – это город с населением менее 50-ти тысяч человек. Доля малых городов в общей ...
 • Дюсембекова, Акбота Алибековна (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Анализ природных и сточных вод входит в перечень первостепенных задач экологической технологии, позволяя контролировать влияние производственной деятельности человека на окружающую среду.
 • Костюченко, Ольга Александровна (Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 2014-04-11)
  Одним из эффективных путей обогащения и обновления растительного комплекса страны новыми полезными для человека растениями является интродукция, которую рассматривают как систему разумного использования планетарного ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account