Browsing Факультет информационных технологий by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Факультет информационных технологий by Title

Sort by: Order: Results:

 • Сердали, Арайлым Елюбайқызы (2015-05-28)
  Қазақстанда Интернет қарқынды даму үстінде, онымен қатар тұтынушылардың да саны көбеюде.Статистикаға көшетін болсақ 2000 жылы Қазақстанда интернетті тұтынушылар саны 200 мың болды, ал қазіргі санау ...
 • Назарбек, Ибадат (2015-05-28)
  Қоғамның қазіргі даму кезеңі жедел ақпараттандырылу процесімен сипатталады. Ақпараттық компьютерлік технологиялардың білім беру жҥйесіне енуі - жаңа тарихи- әлеуметтік жағдайдың талабы. Заманауи программалық платформаларды ...
 • Тyраров, Жомарт Мyхитyлы (2015-05-28)
  Басқару ҥрдісінің жағдайы – кӛпқадамды ма, әлде «статистикалық» па; объектінің қызмет ету жағдайы – айқындылық жағдайында ма, айқын емес жағдайында ма; шешімдерді бағалау ҥшін қанша критерий таңдалған – бір немесе бірнеше; ...
 • Затыбеков, Yлан Ерғалиyлы; Қылышбаева, Қyралай Ерікқызы (2015-05-28)
  Ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың дамуы XXI-ғасырда бҥкіл әлемдік қоғамның дамуының басты факторына айналып отыр. Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды мемлекет қызметіне кең ауқымды енгізудің бастапқы, ...
 • Қошанова, Мөлдір (2015-05-31)
  Білім беруді ақпараттандыруды дамытудың негізгі бағыттарының бірі-әлемдік білімдік ақпараттық кеңестікке ену.Олай болса,бүгінгі білім беру жүйесінде қашықтан оқытуды ұйымдастыру көкейкесті мәселелердің біріне айналып отыр.
 • Сарбасова, А.Н. (2015-05-31)
  Қазіргі кезде ақпараттық технологияларды қолдану әлемдік экономикада, бизнесте жаңа бағыттарды ашуда. Бұл бағыттардың бірін ашық кеңістік - интернет алаңы деп айтуға болады. Қазіргі интернет алаң - отандық компанияларды ...
 • Saukhanov, Sultangazy (2015-05-28)
  This article addresses problem of instant messaging (IM) security. Some part of data transferred across instant messenger is confidential and illegal access to it can result in significant costs to ...
 • Спатаева, Камшат Эркиновна (2015-05-27)
  Ең алдымен, біз web-технология дегеніміз не? Сонымен, бізге барлығымызға белгілі бірақ, барлығымыз түсіне бермейтін web сөзінің нені білдіретінін білу керек. WEB - WWW (world wide web) бүкіл әлемдік өрмек атауының ...
 • Нуриденова, Гульден Маратовна (2015-05-27)
  WEB-тораптардағы қҧжаттардың негізгі форматы HTML тілі болып табылады. HTML (Hyper Text Maker Language) ағылшын тілінен аударғанда мына мағынаны білдіреді: гипермәтінді белгілеу тілі. Ол құжаттың бастапқы ...
 • Қамиева, Жаңыл Мұратқызы (2015-05-27)
  Windows PowerShell – бұл Microsoft компаниясы өңдеп шығарған Windows операциялық жүйесіндегі сценарийлер ортасының орындалуын қамтамасыз ететін командалық қатардың жаңа қабыршағы. Мұндағы өңдеушілердің ...
 • Самойлова, И.А; Устинова, Л.В. (2015-05-27)
  Появление в образовании новых информационных технологий предоставляет принципиально новые возможности для реализации модели учебного процесса во всем ее многообразии. О своевременности и актуальности ...
 • Сейтзадина, Г.Ж (2015-05-28)
  Сейчас во многих структурах используются специальное программное обеспечение, для автоматизации организационной и хозяйственной деятельности, для поддержки оперативного управления, ведения бухгалтерского и налогового учета. ...
 • Искакова, Гульден Асигатовна (2015-05-28)
  Қазіргі замандағы қарқынды даму ҥстіндегі компьютерлік технология саласында ақпараттық жҥйеге арналған,тапсырыс берушіге де,ӛңдеушіге де тҥсінікті техникалық тапсырма қҧру мәселесінің маңыздылығы артып келеді.Техникалық ...
 • Заменова, Асемгул Куанышевна (2015-05-28)
  Автоматтандырылған жҧмыс орны (workstation) анықтамалары: 1) жҧмыс істеуші адамның компьютерлік желі қызметіне араласуын ҥйымдастыратын қосымша аспаптармен жабдықталған автоматтандырылған жҧмыс орны; 2) техникалық ...
 • Нyрпейісова, Фарида Болатқызы (2015-05-28)
  Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі қазіргі кезде тек біздің елдегі ғана емес, сонымен бірге барлық дамыған елдерге тән ӛткір мәселенің бірі болып табылады.Ақпараттық қауіпсіздік мәселесіне мҥдделілік ақпараттық ...
 • Байғабыл, Yлдана Дәулетбекқызы (2015-05-28)
  Қазіргі уақытта эксперттік жҥйе технологиясы кең таралған. Эксперттік жҥйе жасанды интеллект бӛлігі болып табылады. Эксперттік жҥйе тәжірибемен алмасу, жоғары деңгейдегі мамандардың білімі және басқару процесінде осы ...
 • Еримбетова, Айгерим Сембековна (2015-05-28)
  Қазіргі уақытта желіге орталықтандыру технологиялары ерекше танылмалы орын алып отыр. Мәселе не туралы айтылып жатқанын тҥсіну ҥшін ең бірінші «желіні орталықтандыру технологиялары» ҧғымына анықтама беру қажет.
 • Дуйсенова, Меруэрт Адирбаевна (2015-05-28)
  Жазбаша қазақ тілінің бастапқы негізі рундық ескерткіштерде сақталған ежелгі тҥрік жазбалары екені белгілі. 1912 жылы Ахмет Байтҧрсынов қазақша жазба тілін араб графикасына сәйкес ауыстырды. Ол ҥшін қазақ тілінің дыбыстық ...
 • Дошаков, А.С. (2015-05-28)
  Современные корпоративные информационные системы, как правило, состоят из внушительного набора информационных технологий, которые обеспечивают обработку, хранение и передачу информации, доступ к собственным и сторонним ...
 • Нyсіп, Әдемі Орынбайқызы (2015-05-28)
  ҚР Орал қаласындағы «Зенит» зауыты бҥгінде отандық кеме ісінің кӛшбасшысына айналды. Зауытта бҧған дейін әр жылдары «Суңқар» ҥлгісіндегі 7, «Буркіт» ҥлгісіндегі 4 катер, және Еуропадағы ең жылдам су кӛлігі деп бағаланған ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account