Browsing З.АХМЕТОВТІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕ by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing З.АХМЕТОВТІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕ by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Г.Ж.Қасымова (2013-06-06)
  Аударма – шығармашылық ӛнер. Аудармашы түпнұсқаның формасы мен мазмұнын сақтау арқылы оқырманға кӛп нәрсені жеткізеді. Сәтті жасалған аударма – әдебиеттің құнарлылығы. Мәселен, Гете «Батыс-Шығыс диуанын», А.Пушкин «Құранның» ...
 • А.Е.Ментебаев (2013-06-06)
  Әдеби байланыстар жайын сӛз еткенде кезең тұрғыдан алып қарағанда оның ең алғашқы сатысы – сапарнама жанрынан бастаған орынды. Әрине, «сапарнама жанры» деген әдеби ұғым кӛп кейін қалыптасты. Бұл экономикалық, миссионерлік ...
 • Қ.Махамбет (2013-06-06)
  «Айқын» газетінің шыға бастағанына 10 жылға жуық уақыт болыпты. Осы уақыттың ішінде Қазақстанның ақпарат кеңістігінде ӛзіндік бет-бейнесі мен кескін-келбетін, ӛрнекті үнін айшықтай білген «Айқын» бұл күнде талай оқырманның ...
 • С.Негимов (2013-06-06)
  Абай мұрасы – бір халықтың рухани-мәдени ӛмірінің шарайнасы, жазба әдебиеттің кӛшбасшы – атасы. Ұлтымыздың ақындық даналығын, ӛнерпаздық болмыс-жаратылысын мәшһүр еткен озық ойлы кемеңгер тұлға. Ойы мұхиттай толқыған, ...
 • Р.С. Тұрысбек (2013-06-06)
  Арыдағы арналардан тамыр тартпай-ақ, Қазақ білімпаздарының алғашқы құрылтайын еске алсақ (Орынбор, 1924,12-18 маусым), осы жиында ұлт руханиятының келелі мәселелері қозғалады (мысалы, жазу ережелері, әліпби жайы, халық ...
 • С.А.Қасқабасов (2013-06-06)
  Академик Зәки Ахметов!.. Бұл азамат қандай еді? Ол не себепті бізге қымбат? Неліктен біз бүгін ол кісінің 85 жылдығын арнайы атап отырмыз? Арнаулы конференция ӛткізіп жатырмыз?
 • Д.Кәпұлы (2013-06-06)
  Ақыт Үлімжіұлы ХІХ ғасырдың соңғы ширегінде ХХ ғасырдың басында ӛмір сүрген қазақтың ірі ғұламаларының бірі. Қазақтың тірісінде кітабы баспа кӛрген тұңғыш қаламгері. Жазба әдебиеттің кӛш басшыларының бірі. Ақыт жырлары ...
 • А.Е.Алимбаев (2013-06-06)
  Қараханид дҽуіріне қатысты ҽдеби ескерткіш – Ахмет Йүгнекидің «Һибат-ул хақайиқ» («Ақиқат сыйы») атты еңбегі. Зерттеуші-ғалымдардың жобалауынша, ХІІ ғасырдың аяғы – ХІІІ ғасырдың бас кезінде жарық кҿрген туынды. Бұл еңбек ...
 • Ақыт Үлімжіұлының қазақ әдебиетіндегі орны (2013-06-06)
  Ақыт Үлімжіұлының
 • Г.Ө.Мұхаметқалиева; Б.К.Оразов (2013-06-06)
  Әуезов – дүние жүзі әдебиетінің үздік үлгілерін қазақ тіліне тәржімалап, ұлттық әдебиет пен ӛнерді әлемдік әдеби процесcпен байланыстырған, қазақ әдебиетінде кӛркем аударма ісінің қалыптасуына үлкен үлес қосқан қаламгер
 • А.А.Әбсадықов (2013-06-06)
  Алаш қозғалысының тарихи мәні мен зиялыларының атқарған қызметі туралы аз жазылып жүрген жоқ. Бұл күнде бір нәрсе туған айдай анық: алаштықтар қазақтың ойы озық, мұраты бұқарашылдық азаматтарын бір мақсаттың маңына- ӛзге ...
 • А.М.Қартаева (2013-06-06)
  Ежелден ата-бабаларымыз мекендеген Кенді Алтай тӛңірегі ӛзінің қазына байлығымен, әсем табиғатымен, сұлу кӛркімен әлемге аян. Ғажайып сырға толы бұл ӛңірден қаншама дарынды адамдар шықты. Тылсым табиғат талай қаламгерлерді, ...
 • Г.С.Сағынадин (2013-06-06)
  Қазақ фольклорының прозалық жанрларының қатарында әпсана мен хикаяттың орны ерекше. Ғылыми айналымда аңыз ретінде қарастырылып келген бұл жанрлар бүгінде өзіндік дара өлшемдері және құрылымдық ерекшеліктері арқылы жанрлық ...
 • Г.С.Сағынадин (2013-06-06)
  Қазақ фольклорының прозалық жанрларының қатарында әпсана мен хикаяттың орны ерекше. Ғылыми айналымда аңыз ретінде қарастырылып келген бұл жанрлар бүгінде ӛзіндік дара ӛлшемдері және құрылымдық ерекшеліктері арқылы жанрлық ...
 • Б.Б.Алиев (2013-06-06)
  Белгілі әдебиетші – ғалым Ә.Дербісәлин 1929 жылы Ақтӛбе облысы, ойыл ауданы Саралжын совхозында дүниеге келді. 1943 жылы Саралжын жеті жылдық мектебін, 1946 жылы Ақтӛбенің Н.байғанин атындағы мұғалімдер институтының қазақ ...
 • H.Zhongxiang (2013-06-06)
  With a population of over ten million, the Kazaks in the world mainly reside in the Republic of Kazakhstan in Central Asia and in China. Those more than 1,300,000 Kazaks in china mainly distribute in Ile Kazak Autonomous ...
 • Ж.Смағұлов (2013-06-06)
  ХХ ғасырдың жиырмасыншы жылдарындағы ғылыми-зерттеу мақалалардағы әдеби-теориялық ой-пікірдің ізденістері мен іркілістерін саралағанда, бұл кезеңде әдеби-теориялық білімдер жүйесінің жоғары болғанын, күрделі теориялық ...
 • Ж.А.Омарова (2013-06-06)
  Жазушының прозалық шығармаларындағы ортақ желілі ерекшелік – деректі негіздегі кейіпкерлерін де, ӛткен кезеңдер оқиғаларын да естеліктер сарынындағы мәнермен жазатыны. Әскери қызметте бірге жүрген командирлерді, жауынгерлерді ...
 • Н.Зұлхайдарқызы (2013-06-06)
  Ӛткен ғасырдағы қазақ әдебиетінің ӛсу, ӛркендеу жолына кӛз салар болсақ оның қазіргідей шырқау биікке шығуына небір ғажап таланттар ат салысқанын кӛреміз. Әрқайсысы ӛзінің шама-шарқынша туған әдебиетіміздің кӛп қырлы, кӛп ...
 • Б.А.Ердембеков (2013-06-06)
  Абайдың қазақ әдебиетінде ашқан үлкен жаңалығы – профессионалдық үлгідегі көркем аудама жанрын әкелді. Алдында үлгі етер ешқандай нұсқа жоқ айтақыр жерден бірден шыңдалған аударма жасауы Абайдың ақындық кемеңгерлігін тағы ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account