БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ӚНІМДЕРДІҢ ӘЛЕМ НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАҒДАЙЫНА ТАЛДАУ МЕН ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Нурманова Ардак Алтаевна
dc.contributor.author Қарағойшин Ж.М.
dc.date.accessioned 2013-04-08T06:04:56Z
dc.date.available 2013-04-08T06:04:56Z
dc.date.issued 2013-04-08
dc.identifier.isbn 9965-31-443-8
dc.identifier.uri http://repository.enu.kz/handle/123456789/6138
dc.description http://www.enu.kz en_US
dc.description.abstract Бҥгінгі таңда биотехнология қоршаған ортаны адамзат қажеттіліктеріне сай ӛзгерту жолдары мен тәсілдерін зерттейтін, биология мен техниканы ҧштастыратын ғылым ретінде жҧртшылық назарында. Шексіз мҥмкіншілігі мен қолдану аясының кеңдігі биотехнология ғылымын жеке мемлекеттер мен әлемдік бірлестіктер экономикасының дамуының жетекші факторына айналдырып отыр. Адамдардын ӛмір сҥру сапасын арттыру мақсатында биологиялық және техникалық ғылымдар мен жасушалық және гендік инженерия салаларындағы қол жеткізілген жетістіктер кеңінен қолданылуда. Биотехнологиялық ӛнімдер кӛмегімен қазіргі уақытта ӛндірістік- технологиялық, экологиялық және әлеуметтік-экономикалық мәселелер шешілуде. Елдің даму қарқыны, ҧлт салауаттылығы, ел байлығы мен қауіпсіздігі әр мемлекеттің, сонымен қатар Қазақстанның да кӛкейтесті мәселесі. Осы мәселелерді шешуде биотехнология ғылымына мән бергеніміз жӛн. Себебі, биотехнология-ғылымды қажет ететін салалардағы жетістіктерді ӛз бойына жинақтай отырып, сол саланың дамуын және де жаңа сапалық дәрежеге кӛтерілуін қамтамасыз етеді. Ӛндірістің әр тҥрлі салаларында қолданылуына және адам ӛмірінің сан қырын қозғауына байланысты әлемде биотехнология келесі «тҥстерге » жіктеледі: en_US
dc.language.iso other en_US
dc.relation.ispartofseries УДК;378
dc.subject қызыл en_US
dc.subject ЮНЕСКО en_US
dc.subject инженерия en_US
dc.subject дамушы елдер en_US
dc.title БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ӚНІМДЕРДІҢ ӘЛЕМ НАРЫҒЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАҒДАЙЫНА ТАЛДАУ МЕН ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account