Browsing Студенттер жинағы by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Студенттер жинағы by Title

Sort by: Order: Results:

 • Бейсенбаева К.И. (2013-06-05)
  Абайдың аударма әлеміне енбес бұрын, ең алдымен, «кӛркем аударма деген не?» деген сұраққа бір шолу жасап ӛтсек...
 • Ақбаев Н. (2013-06-05)
  Поэзия – қасиетті де киелі сӛз. Поэзияны үлкен құлып десек, оны ашатын алтын кілт – ақын жүрегі. Ақын халықтың сүйікті де ардақты азаматтарының қатарында тұрады. Халық қалаулысы болу ақынның тілге шешен болуы ғана емес, ...
 • Өсерова С.А. (2013-06-05)
  Концепт – ұлт тұрғысынан қарағанда бір атаудың мағынасындағы ассоциативті түсініктер жиынтығы, заттың, құбылыстардың абстракт атаудың сол қауымның дүниетанымындағы толық және ӛзіндік бейнесі. Кез келген ұлт тұлғасының ...
 • Тайкелдина А. (2013-06-05)
  ХХ ғасыр тарих сахнасынан сырғып түсуге санаулы жылдар ғана қалған кезде, жалпақ әлемді ӛзіне жалт қаратқан жас Елорда жаңа заманның еңселі есігін айқара ашты.
 • Адуова З.Ә. (2013-06-05)
  Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының экономикасы, Білім және ғылым саласы, медицина саласы, ауыр және жеңіл кәсіпорын, транспорт, ауыл шаруашылығы т.б. салалары қарқынды даму барысында тұрғаны баршаға мәлім.
 • Наурызбекова С.Н. (2013-06-05)
  Адамзат қоғамы дамып, ӛркендеген сайын оның түсінігі, танымы тереңдеп, дүниеге деген кӛзқарасы да ӛзгере бастайды. Адам рухани тұрғыдан толығып, оның ұғымды тану деңгейі кеңейе түседі.
 • Алпысбай Г. (2013-06-05)
  «Оқудың үшінші жағының тіреуі – мұғалім. Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді, басқа... кемшілігі болса, мұғалімнің жақсылығы жабады, біліндірмейді. Мұғалім нашар болса, сайлы мектепте отырып сабақ бере алмайды. Мұғалімдік ...
 • Әбдікова М.Б. (2013-06-05)
  Баспасөз – әлеумет, қалың бұқараға тілдік құралдарды қажетіне қарай қолдана отырып, қоғамның тынысын кӛрсететін, халық мүддесін кӛздеп, шындықты ту ететін құрал.
 • Анесова А.Қ. (2013-06-05)
  Ғабит Мүсірепов – қазақ әдебиетінің үлкенді-кішілі бірнеше жанрларын ӛркендетуге кезінде белсене араласқан кӛркем сӛздің зергері. Мәселен, оның қаламынан шыққан кӛркем әңгіменің қай-қайсысы да идеялық мазмұны терең, жазылу ...
 • Акыжанова А.Ш. (2013-06-05)
  Қазіргі қазақ әдебиеті сынының тарихына, оның жүріп ӛткен жолына кӛркемдік сапа деңгейі тұрғысынан қарағанда бірнеше айтулы кезеңдерді атап ӛтуге болар еді.
 • Құрышбекқызы А. (2013-06-05)
  Қазақ тіл білімі дамуының жаңа кезеңдегі жетістіктері қазақ фонетикасын жетілдіріп, оның теориялық жағынан жаңаша зерттеп дамытуға себеп болып отыр. Қазақ фонетикасындағы әр фонема сингармофонологиялық ерекшелігіне қарай ...
 • Қадырова Б.М. (2013-06-05)
  Д.Исабековті тұтастай сатирик демесек те, жазғандарын езу тартпай оқу қиын. Жазушы шығармаларында сатираны да, юморды да жиі қолданады. Жазушының «Есеп шот, түйетауық және дамино», «Ақырмаштан наурызға дейін», «Конфронтация», ...
 • Жарылқасынова Г. (2013-06-05)
  Ұшса құстың қанаты талатын ұлан-ғайыр аймақты алып жатқан қазақ жеріне Еуропаның барлық мемлекеттерін сыйғызуға болатыны қазақ жерінің кӛлемін танытар мақтанышы еді, мәселе оның кӛлемінде ғана емес, әр түрлі байлығында да ...
 • Демеу Д. (2013-06-05)
  Бүгінгі күні тіліміздің рухани, мәдени, ғылыми-терминологиялық, саяси, мәдени мәртебесін айшықтап, әрбір Қазақстан азаматын қазақ тілін еркін сӛйлету мәселесі кеңінен кӛтеріліп жатқан уақытта тӛл тіліміздің байырғы ескі ...
 • Секербай Г.Б (2013-06-05)
  Күрделі синтаксистік тұтастықты құраушы сӛйлемдердің бір-бірімен байланысу тәсілдері, негізінен екі түрлі. ... Бірінші түрінде күрделі синтаксистік тұтастыққа бірігуші сӛйлемдер бір-бірімен іліктестік қатынаста байланыстырып ...
 • Назарова Ж. (2013-06-05)
  Есімшелер барлық сөйлем мүшесінің қызметін атқарғанда да тұлғалық өзгерістерге ұшырайды. Қазақ тіл білімінде кейбір ғалымдар ортақ бастауышты сөйлемдерді күрделенген сөйлемге жатқызса, кей ғалымдар оны құрмаласқа жатқызады.
 • Тағыбергенова Ж. (2013-06-06)
  Тілдің, категориялардың басқа түрлері сияқты жай сөйлемдердің де өзіне тән қалыптасу, даму тарихы бар. Ғалымдардың пікірінше тіл мен ойлау бір-бірімен тығыз байланысты.
 • Өмірбек Д.Б.; Раева А.Ж. (2013-06-06)
  Қазіргі таңда қоғамдағы жаңалықтарға сай күн сайын жаңа сөздер мен терминдер пайда болып жатқандығы тілдің үздіксіз даму үстінде екендігін білдіреді.
 • Оспанова Д.Т. (2013-06-06)
  Кез келген тілдің лексикасының негізі – сол тілдің негізгі сөздік қоры яғни баяғы бағзы заманнан келе жатқан лексика халық тарихының тілдегі көрінісі болып табылатыны мәлім жайт.
 • Қаршығина Р. (2013-06-06)
  Қазіргі лингвистикада адам танымы мен ой құрылымын тіл арқылы, ой құрылымынан тілге қарай бағытталған зерттеулер қарқынды сипат алып келеді. Тіл жүйесі лингвистиканың зерттеу нысаны болғанымен, оны жеке дара зерттеу бүгінгі ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account