Browsing Студенттер жинағы by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Студенттер жинағы by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Демеу Д. (2013-06-05)
  Бүгінгі күні тіліміздің рухани, мәдени, ғылыми-терминологиялық, саяси, мәдени мәртебесін айшықтап, әрбір Қазақстан азаматын қазақ тілін еркін сӛйлету мәселесі кеңінен кӛтеріліп жатқан уақытта тӛл тіліміздің байырғы ескі ...
 • Ақбаев Н. (2013-06-05)
  Поэзия – қасиетті де киелі сӛз. Поэзияны үлкен құлып десек, оны ашатын алтын кілт – ақын жүрегі. Ақын халықтың сүйікті де ардақты азаматтарының қатарында тұрады. Халық қалаулысы болу ақынның тілге шешен болуы ғана емес, ...
 • Ақбасова А.Ж. (2013-06-05)
  Кез келген тілдің дамуы, ең алдымен, сөзжасам жүйесімен байланысты.Тілдің байлығы – кірме сөздер есебінен сөздік құрамның толығуымен емес, төл сөздердің мағыналық және тұлғалық дамуы негізінде, жаңа сөздердің туындауы ...
 • Өсерова С.А. (2013-06-05)
  Концепт – ұлт тұрғысынан қарағанда бір атаудың мағынасындағы ассоциативті түсініктер жиынтығы, заттың, құбылыстардың абстракт атаудың сол қауымның дүниетанымындағы толық және ӛзіндік бейнесі. Кез келген ұлт тұлғасының ...
 • Тайкелдина А. (2013-06-05)
  ХХ ғасыр тарих сахнасынан сырғып түсуге санаулы жылдар ғана қалған кезде, жалпақ әлемді ӛзіне жалт қаратқан жас Елорда жаңа заманның еңселі есігін айқара ашты.
 • Адуова З.Ә. (2013-06-05)
  Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының экономикасы, Білім және ғылым саласы, медицина саласы, ауыр және жеңіл кәсіпорын, транспорт, ауыл шаруашылығы т.б. салалары қарқынды даму барысында тұрғаны баршаға мәлім.
 • Наурызбекова С.Н. (2013-06-05)
  Адамзат қоғамы дамып, ӛркендеген сайын оның түсінігі, танымы тереңдеп, дүниеге деген кӛзқарасы да ӛзгере бастайды. Адам рухани тұрғыдан толығып, оның ұғымды тану деңгейі кеңейе түседі.
 • Алпысбай Г. (2013-06-05)
  «Оқудың үшінші жағының тіреуі – мұғалім. Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді, басқа... кемшілігі болса, мұғалімнің жақсылығы жабады, біліндірмейді. Мұғалім нашар болса, сайлы мектепте отырып сабақ бере алмайды. Мұғалімдік ...
 • Әбдікова М.Б. (2013-06-05)
  Баспасөз – әлеумет, қалың бұқараға тілдік құралдарды қажетіне қарай қолдана отырып, қоғамның тынысын кӛрсететін, халық мүддесін кӛздеп, шындықты ту ететін құрал.
 • Қадырова Б.М. (2013-06-05)
  Д.Исабековті тұтастай сатирик демесек те, жазғандарын езу тартпай оқу қиын. Жазушы шығармаларында сатираны да, юморды да жиі қолданады. Жазушының «Есеп шот, түйетауық және дамино», «Ақырмаштан наурызға дейін», «Конфронтация», ...
 • Жарылқасынова Г. (2013-06-05)
  Ұшса құстың қанаты талатын ұлан-ғайыр аймақты алып жатқан қазақ жеріне Еуропаның барлық мемлекеттерін сыйғызуға болатыны қазақ жерінің кӛлемін танытар мақтанышы еді, мәселе оның кӛлемінде ғана емес, әр түрлі байлығында да ...
 • Құрышбекқызы А. (2013-06-05)
  Қазақ тіл білімі дамуының жаңа кезеңдегі жетістіктері қазақ фонетикасын жетілдіріп, оның теориялық жағынан жаңаша зерттеп дамытуға себеп болып отыр. Қазақ фонетикасындағы әр фонема сингармофонологиялық ерекшелігіне қарай ...
 • Кусаинова З.Р. (2013-06-05)
  Language is the most important means of human being. Language is changeable, but there are unchangeable things in the life of any language – phraseological units: proverbs and sayings. Nowadays, many scholars are interested ...
 • Жагипарова А.А. (2013-06-05)
  Қазақ фразеологтары фразеологизмдерді тақырыптық, семантикалық топтарға бӛлуге ерекше назар аударған деп тұжырым жасауға болады. Мұндай бағыттағы зерттеулер біздің фразеология туралы таным түсінігімізді әрі кеңейте, әрі ...
 • Секербай Г.Б (2013-06-05)
  Күрделі синтаксистік тұтастықты құраушы сӛйлемдердің бір-бірімен байланысу тәсілдері, негізінен екі түрлі. ... Бірінші түрінде күрделі синтаксистік тұтастыққа бірігуші сӛйлемдер бір-бірімен іліктестік қатынаста байланыстырып ...
 • Назарова Ж. (2013-06-05)
  Есімшелер барлық сөйлем мүшесінің қызметін атқарғанда да тұлғалық өзгерістерге ұшырайды. Қазақ тіл білімінде кейбір ғалымдар ортақ бастауышты сөйлемдерді күрделенген сөйлемге жатқызса, кей ғалымдар оны құрмаласқа жатқызады.
 • Әзілханова Ж. (2013-06-05)
  Адамның рухани әлемін, адамгершілік бүкіл ішкі сезім-қасиеттерін қалыптастырып байытуда мақал-мәтел мен нақыл, қанатты сӛздердің (афоризм) атқарар қызметі айрықша.
 • Байдрахманова Ж. С. (2013-06-05)
  Халқымыздың сӛз ӛнеріне бастау болған халық даналығының, яғни фольклор мұраларының бағасы қашанда биік. Түрлі жанрда, түрлі поэтикалық реңкте құбылған бұл туындылар ғылымның түрлі жаңалықтарына негіз болары сөзсіз.
 • Аллабергенова Б.Қ. (2013-06-05)
  Фразеологизмдер тіл байлығымызды арттыратын бірден-бір лексикалық бірлік болып табылады. Фразеология термині тіл білімінде екі түрлі мағынада қолданылады. Бірінші мағынасы тілдегі тұрақты тіркестерді зерттейтін тіл білімінің ...
 • Бейсенбаева К.И. (2013-06-05)
  Абайдың аударма әлеміне енбес бұрын, ең алдымен, «кӛркем аударма деген не?» деген сұраққа бір шолу жасап ӛтсек...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account